İnternete Dayalı Eğitim_Asenkron (İDE_A) projesinin ilk uygulaması olan Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı(BTSP) Mayıs 1998 yılda başlamış, aralıksız olarak her yıl devam etmektedir. İnternet üzerinden çevrim içi eğitimlerle desteklenen bu sertifika programının amacı Bilgisayar Mühendisliğinin temel 8 dersini yaklaşık 9 ay gibi sürede katılımcılarına vermektedir. Her yıl, Ağustos- Eylül aylarında öğrenci kayıtları alınan program, Kasım-Temmuz tarihlerinde verilmektedir.

BTSP programındaki kayıtlar ve derslerin verilme süreci şöyle işlemektedir:

  • Ağustos- Eylül aylarında programa kayıt alınmaktadır. (Kayıtlarla ilgili bilgilere ve kesin tarihlere sol menüdeki başvuru bilgilerinden detaylı olarak erişebilirsiniz)
  • Program 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 2 ay sürmektedir ve her dönemde 2 ders verilmektedir (BTSP'deki derslerle ilgili bilgilere yine sol menüden ulaşabilirsiniz). Kayıtlar tamamlandıktan sonra her yıl düzenlenen akademik takvim (sol menüden erişebilirsiniz) doğrultusunda dersler verilmeye başlanmaktadır.
  • Kayıtlar tamamlandıktan sonra her bir katılımcının e-posta adreslerine Türkçe olarak hazırlanan ders notlarına ulaşabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre gönderilmektedir.
  • Programın 1.modülü 2 dersle başlamaktadır. Kullanıcı adı ve şifrelerin gönderilmesinden ile birlikte program başlar. Dersler ve dönem sonu sınavlarının tamamı çevrim içi olarak yapılır.
  • Ders konuları hafta hafta açılır. Her hafta eğitmenler tarafından berlilenen gün ve saatte birer saatlik çevrim içi dersler yapılır. Çevrim içi derslerin yanı sıra derslere ait tartışma forumları aktik olarak kullanılmaktadır.
  • 2 aylık süre tamamlandıktan sonra programın 1.döneminin sonunda, katılımcılar yine akademik takvimde belirlenen tarihlerde kapanış dersleri ve dönem sonu sınavları yine çevrim içi olarak yaılır. .
  • Programın 1.modülü çevrim içi ve asenkron dersleri, dönem sonu sınavlarının tamamlanması ile biter. Bir hafta aranın ardından programın 2.modülü başlamaktadır ve 2 yeni ders verilmektedir.
  • Programın 1.modülünde olduğu gibi 2., 3. ve 4. modül dersleri de benzer yöntemlerle verilmektedir.
  • Bütün derslerden başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazacaklardır.
En son değiştirme: Saturday, 5 November 2022, 10:38 PM