Nasıl İşler?

İnternete Dayalı Eğitim_Asenkron (İDE_A) projesinin ilk uygulaması olan Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı(BTSP) Mayıs 1998 yılda başlamış, aralıksız olarak her yıl devam etmektedir. İnternet üzerinden ve yüzyüze eğitimlerle desteklenen bu sertifika programının amacı Bilgisayar Mühendisliğinin temel 8 dersini yaklaşık 9 ay gibi sürede katılımcılarına vermektedir. Her yıl, Ağustos- Eylül aylarında öğrenci kayıtları alınan program, Ekim-Haziran tarihlerinde verilmektedir.

BTSP programındaki kayıtlar ve derslerin verilme süreci şöyle işlemektedir:

  • Ağustos- Eylül aylarında programa kayıt alınmaktadır. (Kayıtlarla ilgili bilgilere ve kesin tarihlere sol menüdeki başvuru bilgilerinden detaylı olarak erişebilirsiniz)
  • Program 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 2 ay sürmektedir ve her dönemde 2 ders verilmektedir (BTSP'deki derslerle ilgili bilgilere yine sol menüden ulaşabilirsiniz). Kayıtlar tamamlandıktan sonra heryıl düzenlenen akademik takvim (sol menüden erişenbilirsiniz) doğrultusunda dersler verilmeye başlanmaktadır.
  • Kayıtlar tamamlandıktan sonra her bir katılımcının e-posta adreslerine Türkçe olarak hazırlanan ders notlarına ulaşabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre gönderilmektedir.
  • Programın 1.dönemi 2 dersle başlamaktadır. Kullanıcı adı ve şifrelerin gönderilmesinden ve programın başlamasından sonraki ilk haftasonu program öğretim üyeleriyle ve katılımcıların kendi aralarında tanışması için ODTU kampüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ilk yüzyüze dersler yapılmaktadır.
  • Programın 1.dönemindeki dersler 2 ay boyunca İnternet üzerinden verilmektedir. Bu süre içerisinde, İnternet teknolojilerinin özelliklerinden faydalanarak katılımcılarla iletişimler sağlanmaktadır. (Örnek: Her bir derste sohbet (chat) oturumları ve tartışma grupları aktif olarak kullanılmaktadır)
  • 2 aylık süre tamamlandıktan sonra programın 1.döneminin sonunda, katılımcılar yine akademik takvimde belirlenen tarihlerde ODTU kampüsüne gelmektedir. Genellikle haftasonunda ve 2 gün süren,  programın 1.dönem derslerinin dönemsonu yüzyüze dersleri (her ders ortalama 2 saat) ve yüzyüze sınavları ve bir sonraki dönemin derslerinin yüzyüze giriş dersleri yapılmaktadır.
  • Programın 1.dönem yüzyüze dersleri ve sınavlarının tamamlanmasından sonraki hafta, ara vermeden programın 2.dönemi başlamaktadır ve 2 yeni ders verilmektedir.
  • Programın 1.döneminde olduğu gibi 2.dönem dersleride benzer yöntemlerle verilmektedir ve 2 ay süre tamamlandıktan sonra katılımcılar yine akademik takvimde belirlenen tarihlerde ODTU kampüsüne gelmektedir. 2.dönem derslerinin dönemsonu yüzyüze dersleri, yüzyüze sınavları ve bir sonraki dönemin derslerinin yüzyüze giriş dersleri yapılmaktadır.
  • Programın 2.dönem yüzyüze dersleri ve sınavlarının tamamlanmasından sonraki hafta, ara vermeden programın 3.dönemi başlamaktadır ve 2 yeni ders verilmektedir. Benzer şekilde 3.dönem tamamlandıktan sonra 4.dönem dersleri ve sınavları verilmektedir. Bütün derslerden başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazacaklardır.

En son değiştirme: Wednesday, 23 December 2015, 3:13 PM