Dersin Amacı:

Bu dersin amacı, sizlere bilgisayar sistemlerinin yapısını oluşturan yazılım ve donanım hakkında bilgi vermektir. Giriş düzeyindeki bu kursta donanım ile ilgili olarak merkezi işlem birimi, bellekler, giriş/çıkış ilkeleri anlatılacak, Yazılım konusu Python Programlama dili ile ele alınacaktır. Python dili ile koşulların, döngülerin, fonksiyonların, veri yapılarının ve algoritmaların nasıl kullanılacağı gösterilecektir. Python geliştirme ortamlarının kurulumu interaktif ve öğretici videolarla anlaptılacaktır. Çeşitli alanlardan kişilerin katılacağı sertifika programında verilecek bu dersin sonunda kursiyerler:

  • Bilgisayarların parçalarını tanımlayabilecek,
  • Yapacakları ise uygun bilgisayarın kapasitesine karar verebilecek,
  • Bilgisayar isletim sistemleri ve uygulama yazılımları hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Python ile temel programlama bilgisine sahip olacak.

Bu dersin amacı, daha önce hiç programlama bilgisi olmayan öğrencilere, Java dilini kullanarak bilgisayar programları yazmayı öğretmektir. Temel programlama kavram ve uygulamaları, örneklerle gösterilecek ve öğrenci dersin bitiminde, değişik Java programları yazabilecek düzeye gelmiş olacaktır. Dersin belli başlı konuları şöyle özetlenebilir : Seçeneğe dayalı işleme (karar yapıları), döngüler, metotlar, diziler ve nesneye dayalı programlama

Bu derste, işletim sistemleri ile ilgili kuramsal temellerin oluşturulması ve Unix'in örnek bir çoklu kullanıcı işletim sistemi olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar dersi, bir program içinde işlenen verilerin amaca uygun şekilde yapılandırılması, bu yapılar üzerinde tanımlanmış olan işlemler ve bu işlemlerin performans analizi konularını kapsayacak; gerçekleştirim örneklerini Java dili ile sunacaktır. Ele alınan veri yapıları ile bu yapı üzerinde tanımlı işlemleri bir arada ele alabilmesi açısından, bu konuları işlerken nesneye dayalı programlama yaklaşımını izlemek olukça uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ile ilgili kuramsal temellerin oluşturulması, İlişkisel Veri Modelinin ve Veri Tabanı tasarımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Bu ders yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan tüm kavram ve metodolojilerin verilmesi amacını taşımaktadır.
Bu dersin amacı web programlama kavramlarını öğrencilere kazandırmaktır.

Amaç öğrencilerin kendi dönemlerinde öğrendikleri kavramlar ve teknikleri yazılım geliştirme projesi çerçevesinde kullanarak pekiştirmeleri ve deneyimlerinin artmasıdır.