Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar dersi, bir program içinde işlenen verilerin amaca uygun şekilde yapılandırılması, bu yapılar üzerinde tanımlanmış olan işlemler ve bu işlemlerin performans analizi konularını kapsayacak; gerçekleştirim örneklerini Java dili ile sunacaktır. Ele alınan veri yapıları ile bu yapı üzerinde tanımlı işlemleri bir arada ele alabilmesi açısından, bu konuları işlerken nesneye dayalı programlama yaklaşımını izlemek olukça uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu derste, işletim sistemleri ile ilgili kuramsal temellerin oluşturulması ve Unix'in örnek bir çoklu kullanıcı işletim sistemi olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ile ilgili kuramsal temellerin oluşturulması, İlişkisel Veri Modelinin ve Veri Tabanı tasarımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Bu ders yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan tüm kavram ve metodolojilerin verilmesi amacını taşımaktadır.

Amaç öğrencilerin kendi dönemlerinde öğrendikleri kavramlar ve teknikleri yazılım geliştirme projesi çerçevesinde kullanarak pekiştirmeleri ve deneyimlerinin artmasıdır.

Bu dersin amacı web programlama kavramlarını öğrencilere kazandırmaktır.