BTSP'deki dersler

BTSP, 4 dönemden oluşan ve 9 ay süren bir sertifika programıdır. Programda, her dönemde iki ders olmak üzere toplam sekiz ders verilecektir. Dersler Bilgisayar Mühendisliği'nin temel derslerinden seçilmiştir ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır.

I.Dönem :
 • Python ile Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları
 • JAVA ile Bilgisayar Programcılığına Giriş
II.Dönem:
 • JAVA ile Veri Yapıları ve Algoritmalar 
 • Unix ile İşletim Sistemleri
III.Dönem:
 • Yazılım Mühendisliği 
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
IV. Dönem:
 • Web Programlama  
 • Yazılım Geliştirme ProjesiBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE YAPILARI (BSY)

Bu derste bilgisayar sistemlerinin yapıları, yazılım, donanım ve bunları oluşturan parçalar işlenecektir. Giriş düzeyinde olacak olan kursta donanım ile ilgili olarak merkezi işlemci, bellekler, giriş/çıkış prensipleri anlatılacak ayrıca yazıcılar gibi çevre elemanları da işlenecektir. Yazılım konusunda işletim sistemleri ve genel uygulama yazılımlarıyla programlama dillerinden söz edilecektir.

Kitap:

"Bilgisayar Sistemleri", Fatoş Yarman-Vural, Murat Erten, Türk Bilişim Vakfı-Akademi Yayınevi, 2000.

Haftalık Program:

1. Hafta: Giriş
2. Hafta: Bilgisayar Mimarisi
3. Hafta:
Bilgisayar Mimarisi
4. Hafta:
Çevre Elemanları
5. Hafta:
Yazılım
6. Hafta:
Algoritmalar ve Veri Yapıları
7. Hafta:
Algoritmalar ve Veri Yapıları
8. Hafta:
Veri İletişimi

Öğretim Üyesi:


Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural

B.S. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 1973
M.S. : Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1975
Master of Art : Princeton Univ. Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, 1977
Ph.D. : Princeton Univ. Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, 1981

 • ODTÜ Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Ögretim Üyesi
 • ODTÜ Bilgisayar Mühendisligi Bölümü eski başkanı
 • ODTÜ Rektör Danışmanı

Kişisel ev sayfası:

http://www.ceng.metu.edu.tr/~vural/


Öğretim Üyesi:Doç. Doç Dr. Sinan Kalkan 
B.S. :Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
M.S. : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Ph.D. : University of Stirling, UK; BCCN Goettingen, Germany

Kişisel ev sayfası: 
http://www.ceng.metu.edu.tr/~skalkan/ 


JAVA İLE BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞINA GİRİŞ (JPG)

Bu dersin amacı,daha  önce  hiç programlama  bilgisi olmayan öğrencilere, Java dilini kullanarak bilgisayar programları yazmayı öğretmektir. Temel programlama kavram ve uygulamaları, örneklerle gösterilecek ve öğrenci dersin bitiminde, değişik Java programları yazabilecek düzeye gelmiş olacaktır. Dersin belli başlı konuları şöyle özetlenebilir : Seçeneğe dayalı işleme (karar yapıları), döngüler,  işlevler, diziler ve nesneye dayalı programlama. 

Kitap: 

Simply Java: An Introduction to Java Programming (Programming Series) ,  James Levenick

Haftalık Program: :

   1.Hafta: Programlamaya Giriş
   2. Hafta: Java Programlama Diline Giriş
   3. Hafta: Veri Türleri ve Atama İfadesi
   4. Hafta: Basit Girdi/Çıktı
   5. Hafta: Karar Verme Yapıları
   6. Hafta: Döngü Yapıları
   7. Hafta: Döngü Yapıları (devam)

   8. Hafta: Sınıflar, Nesneler ve İşlevler

   Öğretim Üyesi:


   Dr. Ayşenur Birtürk 

   ODTÜ  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir.

   Kişisel ev sayfası:
   http://www.ceng.metu.edu.tr/~birturk


   JAVA İLE VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (JVYA)
   Bu dersin ana amacı, bütün programcıların birçok uygulamada ihtiyaç duyacakları temel veri yapılarının ve algoritmaların öğretilmesidir. Bu temel veri yapılarının ve algoritmaların öğretilmesinin tek amacı sadece bu özel veri yapılarının ve bunların bazı problemlerin çözümünde nasıl kullanıldıklarının öğretilmesi olmayıp, bunun yanında öğrencilere ileride karşılaşacakları problemlerde çözüm üretebilmeleri için gerekli yaratıcılığı da vermektir.
   Ayrıca Java dilinin detaylarını kullanarak bilgisayar programları yazma yeteneğini geliştirmektir. Dersin belli başlı konuları şöyle özetlenebilir: Nesneler ve nesne işlevleri, diziler, nesneye dayalı programlama, gafiksel kullanıcı arayüzü geliştirme teknikleri.  


   Kitap:

   Data Structures and Algorithms in JAVA, Dr. Clifford A. Shaffer

   Haftalık Program:
       1. Hafta: Sınıflar, Nesneler Ve İşlevler 
       2. Hafta: Diziler 
       3. Hafta: Karakter ve Karakter Dizileri (Strings)
       4. Hafta: Kütüklerden Girdi/Çıktı
       5. Hafta: Nesneye Dayalı Programlama 
       6. Hafta: Grafiksel İletişim Yöntemleri 
       7. Hafta: Grafiksel İletişim Yöntemleri
       8. Hafta: Ozyineleme

   Öğretim Üyesi:
    
   Prof.Dr. İ.Hakkı Toroslu

   ODTÜ  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir.
   Araştırma Alanları: Algoritmalar, Veritabanı, Veri Madenciliği 


   Öğretim Üyesi:


   Dr. Cevat Şener

   ODTÜ  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir.
   Araştırma Alanları: Paralel Hesaplama, Algoritmalar, Bilgisayar Ağları 


   Kişisel ev sayfası:

   http://www.ceng.metu.edu.tr/~toroslu


   UNİX İLE İŞLETİM SİSTEMLERİ (UİS)

   Bu derste, işletim sistemleri ile ilgili kuramsal temellerin oluşturulması ve Unix’in örnek bir çoklu kullanıcı işletim sistemi olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

   Kitap:

   A. Tanenbaum, 'Modern Operating Systems', Prentice Hall,Second Edition.

   Haftalık Program:

   1. Hafta : İşletim Sistemleri Kavramları
   2. Hafta : İşlemler
   3. Hafta : Yarış Durumuna Çözümler
   4. Hafta : İşlem Çizelgeleme
   5. Hafta : AnaBellek ve Sanal Bellek Yönetimi
   6. Hafta : Sayfa Değiştirme
   7. Hafta : Dosya Sistemleri ve Yönetimi
   8. Hafta : Girdi/Çıktı

   Öğretim Üyesi:


   Prof. Dr. Faruk Polat

    B.S : Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ, 1987
    M.S., Ph.D. : Bilgisayar Bilimleri, Bilkent Üniversitesi, 1989, 1993.

   Kişisel ev sayfası:

   www.ceng.metu.edu.tr/~polat

   YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (YM)
   Yazılım geliştirme projeleri genellikle Yönetim Bilimleri (Management Sciences), Sistem Mühendisliği (System Engineering) ve Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) alanlarını ilgilendiren metotların kullanımlarını gerektiren projelerdir. O nedenle bu ders yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan tüm kavram ve metodolojilerin verilmesi amacını taşımaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için konular çeşitli örneklerle desteklenecektir.

   Kitap:

   Yazılım Muhendisligi, Ali Arifoglu, Ali Dogru SAS Bilisim Yayinlari

   Referans Kitaplar:
   Software Engineering Roger S Pressman McGraw Hill

   Haftalık Program:

   1. Hafta: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
   2. Hafta: TAHMIN VE PLANLAMA
   3. Hafta: GELENEKSEL ÇÖZÜMLEME VE TASARIM
   4. Hafta: NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME VE TASARIM
   5. Hafta: KODLAMA, BÜTÜNLEŞTİRME VE TEST
   6. Hafta: BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM ARAÇLARI (CASE)
   7. Hafta: BAKIM VE ONARIM
   8. Hafta: KALİTE VE KURUM YÖNETİMİ

   Öğretim Üyesi:


   Prof. Dr. Ali Hikmet Doğru

   Ph.D. Southern Methodist Univ. USA, 1992
   İlgi alanları: Mühendislik sistemlerinin belirlenimleri, gerçek zamanlı sistemler, prosess control, bilişim sistemleri

   Kişisel ev sayfası:
   http://www.ceng.metu.edu.tr/~dogru/

   VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (VTYS)
   Veri tabanı ile ilgili bir projenin geliştirilmesinde gerekli olabilecek temel veritabanı kavramlarını, veri tabanı sistemlerini, ve en önemli modellerini öğrenmek.

   Kitap:

   Fundamentals of Database Systems,R. Elmasri ve S.B. Navathe, The Benjamin Cuming Pub.

   Referans kitap:
   Database Management Systems, R. Ramkrishnan, McGraw-Hill.

   Haftalık Program:

   1. Hafta: Veri Tabanı Sistemine Giriş
   2. Hafta: Veri Tabanları için Kavramsal  Modelleme
   3. Hafta: Fiziksel Veritabanı Modellemesi
   4. Hafta: İlişkisel Veri Modelleme
   5. Hafta: VTYS Dili
   6. Hafta: Veri Tabanı Tasarımı
   7. Hafta: Kavramsal Modelin Mantıksal Modele Dönüştürülmesi
   8. Hafta: XML ve örnek VTYS'ler

   Öğretim Üyesi:

   Prof. Dr. Adnan YAZICI

   ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Doktorasını (Ph.D.) Tulane Üniversitesi'nde (New Orleans, ABD) Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden 1991 yılında aldı. Deneyimi olduğu ve ilgilendiği alanlar Veritabanı Yönetim Sistemleri, Bulanık Veritabanı Modellemesi, ve Algoritmaların Tasarımı ve Analizi dir.

   Kişisel ev sayfası:
   www.ceng.metu.edu.tr/~yazici


   WEB PROGRAMLAMA (WP)
   Bu derste amaç web programlama kavramları öğrencilere vermektir. Son teknolojiler hakkında bilgiler sunmak ve web programla mantığını katılımcılarda oluşturmaktır.

   Kitap:

   Internet & World Wide Web How to Program, H.M. Deitel, P.J. Deitel.

   Referanslar:

   İnternet sayfalarında ilgili konularla birçok referans link ders verilirken temin edilecektir.

   Haftalık Program:
   1. Hafta: Web mimarisine giriş, HTML Formları
   2. Hafta: PHP ve Oturum yönetimi
   3.
   Hafta: Web Programlama, Applet geliştirme, Java Server Pages
   4. Hafta: Web Sayfası Oluşturma, Temel protokoller, Çoklu-ortam ve Uluslararasi sayfa gelistirme, Frontpage
   5. Hafta: Web Sunucularo ve Web Teknolojileri, Unix, Windows
   6. Hafta: Apache Server
   7. Hafta: Doküman İşaretleme Dilleri, XML, XSL, DTD
   8. Hafta: Java/Php programları ile XML dokümanlarını işleme

   Öğretim Üyesi:

   Prof Dr. Ahmet Coşar

   B.S. : Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ
   M.S. : Bilgisayar Bilimleri, Bilkent Üniversitesi,
   Ph.D. : Bilgisayar Bilimleri, Minnesota Universitesi, Minneapolis


   Kişisel ev sayfası:

   http://www.ceng.metu.edu.tr/~cosar/


   YAZILIM GELİŞTİRME PROJESİ (YGP)
   Bu derste amaç öğrencilerin kendi dönemlerinde öğrendikleri kavramlar ve teknikleri yazılım geliştirme projesi çerçevesinde kullanarak pekiştirmeleri ve deneyimlerinin artmasıdır. öğrenciler kendi seçtikleri bir konuda tek başlarına ya da grup olarak yazılım geliştirecekler ve geliştirdikleri yazılımı belirli standartlara uygun olarak belgeleyeceklerdir.

   Kitap:
   Bu dersin belirli bir kaynak kitabı yoktur.

   Referanslar:

   Öğrenciler Yazılım Mühendisliği kitaplarından ve öğretim üyesinin dağıtacağı belgeleme standartlarından yararlanacaklardır. Bunun dışında yapacağı proje konusunda kaynaklar belirlemek ve edinmek öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

   Haftalık Program:
   Projelerin belgelenmesi ve sunumu konusunda uygulanacak standartların tanımlanması
   Öğrencilerin problem tanımlarını yollaması
   Birinci faz (tasarım) çalışmalar ve ara raporun teslimi
   Ikinci faz (gerçekleştirim, sınama) çalışmalar ve sonuç raporunun teslimi
   "Peer review" ve demolar

   Öğretim Üyesi:

   Prof. Dr. Veysi İşler

   B.S. : Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ, 1987

   M.S. : Bilgisayar Bilimleri, Bilkent Üniversitesi, 1989
   Ph.D. : Bilgisayar Bilimleri, Bilkent Üniversitesi, 1995

   Kişisel ev sayfası:
   http://www.ceng.metu.edu.tr/~isler

   En son değiştirme: 11 March 2020, Wednesday, 14:52