Sıkça Sorulan Sorular

1.  İDE_A Nedir? 

2.  İDE_A'da halen hangi sertifika programları yürütülmektedir?

3.  İDE_A'da sertifika programı dışında  kurslar verilmekte midir? 

4.  BTSP nedir ?

5.  BTSP sonunda alınacak sertifikayı nasıl kullanacağım? 

6.  BTSP bana uygun mu?

7.  BTSP ne zaman başladı?

8. BTSP'nin ücreti?

9. Kitapları nereden ve ne şekilde temin edebilirim?

10. İstenen ücret yüksek değil mi?

11.  BTSP'yi sertifika almadan ücretsiz izleyebilir miyim?


1. İDE_A Nedir? 

İDEA (veya İDE_A) İnternete Dayalı Eğitim_Asenkron'un baş harflerinden oluşmuştur. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bir öğrenme şeklidir. Türkiye'de ilk kez Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bu tür bir eğitim başlamıştır.   ODTÜ'de bu şekilde yürütülen dersler ve programlar İDEA adı altında anılmaktadır. Ayrıca İDEA bu tür derslerin verildiği ODTÜ'deki web sitesinin adıdır. İDEA'yı "ODTÜ Sanal Kampüsü" olarak da düşünebilirsiniz.

2. İDE_A'da halen hangi sertifika programları yürütülmektedir?

İDE_A'da tek bir sertifika programı yürütülmektedir:    Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı (BTSP).

3. İDE_A'da sertifika programı dışında kurslar verilmekte midir?

İDE_A'da  BTSP kapsamındaki dersler dışında  ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezinde dersler verilmektedir. (www.sem.metu.edu.tr). 

4. BTSP nedir ? 

BTSP Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı'nın baş harflerinden oluşmuştur. ODTÜ'nün internet üzerinden verdiği ilk sertifika programıdır.   BTSP'nin amacı Türkiye'deki bilgi teknolojiler alanındaki 75.000'nin üzerindeki yetişmiş eleman gereksinimini karşılamaya katkıda bulunmaktır.

BTSP, 4 dönemden oluşan ve yaklaşık olarak 9 ay süren bir sertifika programıdır. Programda, her dönemde iki ders olmak üzere toplam sekiz ders verilmektedir. Dersler Bilgisayar Mühendisliği'nin temel derslerinden seçilmiştir ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır. Dönem sonunda katılımcılar yüzyüze dersler ve sınavlar için ODTÜ'ye davet edilmektedirler. Yapılan sınavlar sonucunda, 8 dersten de başarılı olan katılımcılar Bilgi Teknolojileri Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Dersler ve öğretim üyeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için diğer linklerimize bakınız.


5. BTSP sonunda alınacak sertifikayı nasıl kullanacağım?

BTSP değerlendirmesi sonunda başarılı olan katılımcılara ODTÜ tarafından resmi bir sertifika verilecektir. Buna hak kazanan kişi İDE_A/BTSP çerçevesinde Bilgisayar Mühendisliği'nin 8 temel dersini izlemiş ve sınavlarında başarılı olmuş demektir. Sertifika bu derslerin ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından internet üzerinden yürütülen program sonunda verildiğini de belgelemektedir.

Verilen ODTÜ sertifikasının bilgi teknolojileri alanında eleman gereksinimi olan bazı  şirketler tarafından kabul göreceği basına yansımıştır. Bu sertifikaya sahip kişiler bu şirketlerde eleman açığı bulunduğu takdirde tercih edileceklerdir. Türkiye'de bilgi teknolojileri alanında 75.000'nin üzerinde yetişmiş eleman gereksinimi bulunmaktır. Benzer sorun yurtdışında da bulunmaktadır. Örneğin A.B.D.'de işsizlik oranı %8 olmasına rağmen BT alanındaki yetişmiş eleman açığı 346.000'nin üzerinde bulunmaktadır. Avrupa'da ise bu açık 300.000 civarındadır. Bu nedenle böyle bir öğretimin önemi büyüktür.

Halen bir işte çalışıyor veya kendi işinizin sahibi iseniz BTSP size sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmanızda ve rekabetçi piyasa ve iş koşullarında daha başarılı olmanızda yararlı olacaktır. Bilgisayar dünyasında başdöndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgisayar donanımındaki değişimden çok farklı olarak yazılım teknolojileri çeşitli boyutlarda evrim geçirmektedirler. Her yıl yeni programlama dilleri, yeni yazılım geliştirme paradigmaları, gereksinimlere göre standartlar ve yeni yazılım araçları ortaya çıkmaktadır. Bu alanda çalışanlar sözü edilen başdöndürücü gelişmeleri zorlukla izlemektedirler. Avrupa'da bir meslek 24 ayda eskirken ABD'de 18 ayda eskimektedir. İyi bir yaşam standardı ve işsiz kalmamak için yaşam boyu eğitim mutlaka gereklidir. BTSP yaşam boyu öğrenme gereksinimi karşılamak için de önemli bir fırsattır. 

6. BTSP bana uygun mu?

BTSP ileri (Bilgisayar Mühendisliği) düzeyde bir sertifika  programıdır. Öncelikle aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir.

  • Derslerin Türkçe olmasının yanında; kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilecek linkler İngilizce olacağı için, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmek.
  • En az üniversite öğrencisi olmak veya iki yıllık bir yüksek okuldan başarılı bir şekilde mezun olmak.
  • 8 haftada bir dönem sonlarında en az 2, en fazla 4 günlüğüne (Cuma-Cumartesi-Pazar- Pazartesi) yüz yüze dersler, dönem sonu sınavları ve telafi sınavları  için ODTÜ'ye (Ankara) gelebilmek
  • Haftada en az 10 saat internete erişim olanağına sahip olmak
  • Her ders için haftada en az 6 saat çalışma zamanı ayırabilmek

Koşulları sağlamanız durumunda aşağıdaki nedenler sizin için geçerliyse BTSP'nin size uygun olduğunu düşünüyoruz:

  1. Bilgi Teknolojileri (BT) alanında uzun süre önce eğitim almışsınız ve bilgilerinizi yenilemek ve/ya tazelemek
  2. BT alanında bir işte çalışıyorsunuz; ancak bu alanda formal ve düzenli bir eğitim almamışsınız; Bilgisayar Mühendisliği'nin temel derslerini alıp BT konusunda daha geniş ve derinlemesine bir öğretim görmek
  3. BT alanında kendinizi yetiştirip meslek değiştirmek veya bir meslek edinmek
  4. Bilgi teknolojilerini mesleğinizde daha etkin ve etkili kullanmak
  5. Yöneticisiniz ve BT'yi kullanan çalışanlarınızı yönlendirebilmek

7. BTSP ne zaman başladı? 

BTSP'nin ilk grubu 4 Mayıs 1998 tarihinde 90 kişi ile başladı. Temmuz 1999 sonunda sona eren birinci grup BTSP, 10 Eylül 1999 tarihinde ilk mezunlarına sertifikalarını ODTÜ'de yapılan bir törenle verdi.

8. BTSP'nin ücreti?  

BTSP için ücret bilgilerine  "başvuru bilgileri" linkinden ulaşabilirsiniz.

9. Kitapları nereden ve ne şekilde temin edebilirim?

Kitap fiyatları ücrete dahil değildir, kendi olanaklarınızla edinmeniz gerekmektedir. Kitapları, ilinizdeki kitap evlerinden temin edebilirsiniz.

10. İstenen ücret yüksek değil mi?  

Bu sertifika programı içerisinde (toplam olarak 8) derslerin hazırlanması, verilişi, online sohbet oturumları, yüz-yüze ders ve sınav yapılması bulunmaktadır. Derslerin öğretim üyelerine ve asistanlarına e-posta ile ulaşmanız da sağlanmaktadır. Teknik destek birimimiz de internetin sağladığı olanaklar ölçüsünde on-line yardım servisi vermektedir. 

Tüm hizmeti bir bütün olarak düşündüğünüzde bu ücretin dışarıda verilen eğitimlere göre düşük olduğu açıktır.

11. BTSP'yi sertifika almadan ücretsiz izleyebilir miyim?

Üzgünüz. Maalesef izleyemezsiniz. Çünkü İDE_A/BTSP'ye  hiç bir yerden herhangi bir maddi destek verilmemektedir.  İDE_A/BTSP katılımcıların ödemeleri olmasaydı ne başlayabilir ne de sürdürülebilirdi.  İnternet üzerinden eğitimdeki yüksek maliyetler nedeniyle yurt dışındaki benzer programlarda ücret 5000 ABD doları civarındadır. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. 

En son değiştirme: 9 August 2019, Friday, 13:29