PAnaliz Belgesi

 

Azrael Online Hasta Takip Otomasyonu

 

Fırat Kuran

Melike Funda Müftüoğlu
 

 

 

Analiz Belgesi

Yazılım Geliştirme Projesi

Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı

İDEA: ODTÜ Sanal Kampüsü
  

 

Tarih

10 Mayıs 2004


Öz

Amaç,  Proje Teklif Raporu'nda anlatılan Azrael Online Hasta Takip Otomasyonu projesini ayrıntılı olarak tanıtmak, sistem mimarisi ile isterler analizini sunmak ve detaylandırılmış olarak proje planını ve uygulama takvimini vermektir.

Proje Tanımı

Azrael Online Hasta Takip Otomasyonu Projesinin temel amacı eczane-hastane, doktor-hastane ve hasta-eczane arasındaki iletişimin kurulmasıdır. Bu amaçla proje kapsamı üç kısımda tanımlanabilir:

 1. Hastane yazılımı: Hastanın hastaneden randevu almasından ödeme yapıncaya kadar hastane içerisinde yapılan işlemlerin takibi yapılacaktır.

 2. Eczane Web Sitesi yazılımı: Eczane, hastanede yazılan reçeteye online olarak ulaşabilecektir. Eczane için hazırlanacak Web sitesi eczanenin tanıtımına yardımcı olacaktır. Üyelik sistemi ile kayıtlı müşteriler Web üzerinden hangi tarihte hangi ilaçları aldıklarını ve bu ilaçların kullanma talimatlarına ulaşabileceklerdir. Web sitesinde ayrıca eczanenin tanıtımı, eczacının özgeçmişi, ürün fiyatları, nöbetçi eczaneler, doktor adresleri, sağlıkla ilgili haberler, eczacınıza danışın kısımları bulunacaktır.

 3. Pocket PC yazılımı: Doktorlara verilecek olan Pocket PC'ye yapılacak  yazılım ile doktorların acil durumlarda her türlü hasta bilgisine ulaşmaları sağlanacaktır.

Sistem Mimarisi

 1. Hastane yazılımı sistem mimarisi:

Şekil 1: Hastane Yazılımı İçin Genel Durum Mimari Şeması (Architecture Context Diagram)

Sistem işleyişi aşağıdaki temel aşamalardan oluşacaktır:

 • Hastanın hastaneye gelmesi ile hasta kabulü yapılır ve hastanın hastanedeki tüm işlemleri için kullanacağı bir takip numarası verilir.
 • Hastanın şikayetleri hastane görevlisi tarafından sisteme girilir ve hasta uygun bölümdeki doktora sevk edilir.
 • Doktor muayenesinden sonra hastanın yaptırması gereken tahliller belirlenir ve hasta ilgili laboratuarlara yönlendirilir.
 • Tahlil sonuçları sistem çıktısı olarak doktor tarafından görüntülenir.
 • Doktor tahlil sonuçlarına göre hastanın durumunu teşhis eder ve gerekli tedavi ve reçete bilgilerini veritabanına gönderir.

   2. Eczane Web yazılımı sistem mimarisi:

Şekil 2: Eczane Yazılımı İçin Genel Durum Mimari Şeması (Architecture Context Diagram)

Sistem işleyişi aşağıdaki temel aşamalardan oluşacaktır:

 • Sistem eczane personelinin hastane veritabanından reçete bilgilerine ulaşmasını sağlar.
 • Sisteme eczane personeli tarafından ürün bilgileri ve müşteri bilgileri girilir ve diğer güncellemeler yapılır.
 • Müşteri web sitesi aracılığıyla kendi üyelik bilgilerini girerek eczaneden aldığı ilaçlarla ilgili sorgulamalar yapabilir.
 1.   Pocket PC yazılımı sistem mimarisi:

Şekil 3: Pocket PC Yazılımı İçin Genel Durum Mimari Şeması (Architecture Context Diagram)

Sistem işleyişi aşağıdaki temel aşamalardan oluşacaktır:

 • Doktor hasta kimlik bilgilerini kullanarak hazırlanan web servis aracılığı ile hastane veritabanından hastanın medikal geçmişine ulaşabilecektir.

İsterler Analizi (Requirements Analysis)

 1. Hastane yazılımı için Kullanım Örnekleri diyagramı:

Şekil 4: Hastane Yazılımı İçin Kullanım Örnekleri Diyagramı

 • Hastane yazılım sistemi  için dış varlıklar hastane operatörü, doktor, müşteriler(hastalar) ve laboratuar personeli olarak tanımlanabilir.

 • Hastane operatörü hasta girişi, şikayetlerin tanımlanması ve ödeme işlevlerini kullanır. Şikayetlerin tanımlanması ve ödeme işlevleri hasta girişi işlevini kullanırlar.

 • Müşteri ödeme işlevini kullanır. Ödeme işlevi kredi kartı ile ödeme işlevi, nakit olarak ödeme işlevi ve kurum tarafından ödeme işlevleri tarafından genişletilir.

 • Doktor tahlil seçimi, teşhis tanımı ve reçete yazımı işlevlerini kullanır. Teşhis tanımı işlevi tahlil seçim ve tahlil sonuç işlevini kullanırken, reçete yazımı ve tedavi girişi işlevleri teşhis tanımı işlevlerini kullanır.

 • Laboratuar personeli tahlil sonucu işlevini kullanır.

 1. Eczane yazılımı için Kullanım Örnekleri diyagramı:

Şekil 5: Eczane Yazılımı İçin Kullanım Örnekleri Diyagramı

 • Müşteri web sitesine kayıtlı giriş yaparak eczanedeki ürün bilgilerini yada kendi alışveriş bilgilerini görüntüleyebilir. Kayıtlı giriş yapmayan ziyaretçiler eczanedeki ürün bilgilerine ulaşabilirler.

 • Eczacı Reçete görüntüleme ve müşteri kayıt giriş işlevlerini kullanır.

 1. Pocket PC yazılımı için Kullanım Örnekleri diyagramı:

Şekil 6: Pocket PC Yazılımı İçin Kullanım Örnekleri Diyagramı

 • Doktor hasta kimlik bilgisi giriş ve sorgulama işlevlerini kullanır. Sorgulama işlevleri hasta kimlik bilgisi giriş işlevini kullanır.

Proje Planı ve Uygulama Takvimi

Tasarım (10 Mayıs 2004 - 31 Mayıs 2004):

Görev tanımı

Görev dağılımı

Tamamlama tarihi

Hastane veri tabanı tasarımı

Fırat Kuran

15 Mayıs 2004
Hastane ara yüzü tasarımı Fırat Kuran 20 Mayıs 2004
Eczane veri tabanı tasarımı Melike Funda Müftüoğlu 15 Mayıs 2004
Eczane web sitesi tasarımı Melike Funda Müftüoğlu 24 Mayıs 2004
Pocket PC ara yüzü tasarımı Fırat Kuran 24 Mayıs 2004

Tasarım raporunun hazırlanması

Melike Funda Müftüoğlu

Fırat Kuran

31 Mayıs 2004

Gerçekleştirim (31 Mayıs 2004 - 21 Haziran 2004):

Görev tanımı

Görev dağılımı

Tamamlama tarihi

Hastane veri tabanının  MS SQL 'de oluşturulması

Fırat Kuran

7 Haziran 2004
Eczane veri tabanının MS Access 'de oluşturulması Melike Funda Müftüoğlu 7 Haziran 2004
Kodlama Fırat Kuran 14 Haziran 2004
Gerçekleştirim Belgesinin  hazırlanması Melike Funda Müftüoğlu

Fırat Kuran

21 Haziran 2004

Test (21 Haziran 2004- 28 Haziran 2004 ):

Görev tanımı

Görev dağılımı

Tamamlama tarihi

Testlerin belirlenmesi

Fırat Kuran

Melike Funda Müftüoğlu

23 Haziran 2004

Testlerin gerçekleştirilmesi

Fırat Kuran

Melike Funda Müftüoğlu

26 Haziran 2004
Test Belgesinin hazırlanması

Fırat Kuran

Melike Funda Müftüoğlu

28 Haziran 2004

Sunum(10-11 Temmuz 2003):

Görev tanımı

Görev dağılımı

Tamamlama tarihi

 Proje sunumunun hazırlanması

Fırat Kuran

Melike Funda Müftüoğlu

10-11 Temmuz 2004

Gantt şeması:

 

Şekil 7: Gantt şeması


Kaynakça

 •