21.GRUP BTSP SÖZLEŞME METNİ

 

Genel Bilgiler

Toplam 9 ay sürecek olan 21. grup Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı, 8'er haftalık 4 dönemden oluşmaktadır. 2'şer kursun verileceği her dönemin sonunda, ODTÜ yerleşkesinde yüzyüze dersler ve sınavlar yapılacaktır.

BTSP, Bilgisayar Mühendisliği Programları'nın 8  temel kursundan oluşmaktadır. Kurs notları bölüm öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmaktadır. Kursların işlenişi de tamamen Türkçe olacaktır.Ancak kurs kitapları, referans ve on-line kaynaklar İngilizce olacaktır. Bu program boyunca verilen 8 dersi başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Program boyunca verilecek kurslar şunlardır:

     1.Dönem:
            Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları
            Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş
     2.Dönem:
            Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar
            Unix ile İşletim Sistemleri
     3. Dönem:
           Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
           Yazılım Mühendisliği
     4.Dönem:
           Web Programlama
           Yazılım Geliştirme Projesi

Verilecek belgenin nitelikleri:

 • BTSP sonunda başarılı olan katılımcılara verilecek olan belge ODTÜ Rektörü, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanmış resmi bir sertifika niteliğindedir.
 • Bu sertifika, iş başvurularında ve akademik başvurularda katılımcıya referans olabilecek nitelik taşımaktadır.

 

Aday olma koşulları  

 • En az üniversite öğrencisi veya bir yüksekokuldan mezun olmak.
 • Çok iyi düzeyde bilgisayar okur-yazarı olmak; Windows XP, Windows 7 işletim sistemlerine ve Firefox/Internet Explorer/Opera/Chrome tarayıcılarına aşina olmak.
 • Multimedya özellikleri (ses kartı,hoparlör, CD_ROM) ve internet erişim olanağı olan bir bilgisayara sahip olmak.
 • Kursların Türkçe olmasının yanında; kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilecek linkler İngilizce olacağı için, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmek.
 • 8 haftada bir dönem sonlarında  yüz yüze dersler, dönem sonu sınavları ve telafi sınavları için en az 2 günlüğüne ODTÜ'ye (Ankara) gelebilmek.
 • Her ders için haftada en az 6 saat çalışma zamanı ayırabilmek.

 

Akademik Takvim: Bu takvim tahmini olarak tasarlanmış, program başladıktan sonra küçük düzeltmeler yapılacaktır.

I. Dönem:

Ekim 2017 - Aralık 2017

1. Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları
2. Java ile Bilgisayar Programcılığı'na Giriş

Yüz-yüze Eğitim: Sınavlar:

Aralık 2017
Aralık 2017

 

II. Dönem:

Aralık 2017 - Şubat 2018

3. Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar
4.
Unix ile İşletim Sistemleri

Yüz-yüze Eğitim:
Sınavlar:

Şubat 2018
Şubat 2018

 

III. Dönem:

Şubat 2018- Nisan 2018

5.  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
6. Yazılım Mühendisliği

Yüz-yüze Eğitim:
Sınavlar:

Mayıs 2018
Mayıs 2018

 

IV. Dönem:

Nisan 2018 - Haziran 2018

7. Web programlama 
8. Yazılım Geliştirme Projesi 

Yüz-yüze Eğitim:
Sınavlar:

Haziran 2018
Haziran 2018

 

 

·         ODTÜ yukarda belirtilen tarihlerde değişiklik yapabilir. Kesin tarihler kayıtlar tamamlandıktan sonra belli olacaktır ve size e-posta olarak gönderilecektir.

BTSP kurs ücreti ve ödeme planı

Dört dönemden oluşan BTSP programının toplam ücreti 3.500 T.L.(KDV Dahil)'dir. Bu tutar 875 T.L.'lik dört eşit taksit halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler ve taksitli ödemelerin ilk kısmı kesin kayıtların son gününe tarihine kadar yapılabilecektir. Taksitlerin son ödeme tarihleri şunlardır:

                   1.Taksit:Kayıt Esnasında
                   2.Taksit: Aralık 2017
                   3.Taksit: Şubat 2018
                   4.Taksit: Nisan 2018

Not: Taksitlerin tarihleri yaklaşık 2 ay sürecek olan her dönemin başında yapılacak şekilde ayarlanmaya çalışacaktır.
Taksitlerini zamanında ödemeyen katılımcı, %10 gecikme cezasına tabidir. Normal ödemeyi izleyen 1 ay  içerisinde gecikmeli ödemesini de yapmayan katılımcının siteye erişimi kesilir.

İndirim

 • Halen üniversite veya yüksekokulda okuduğunu öğrenci belgesi ile ispatlayan öğrencilere %15 indirim uygulanır.
 • Peşin ödemede %20 indirim uygulanır.
 • Öğretmen ve öğrencilerin peşin ödemelerinde indirim %25'tır.

Kurs bazında katılım

 • BTSP'a kurs bazında katılım da mümkündür. Ancak bu durumda sertifika verilmesi mümkün değildir, sadece kursa katılım belgesi verilmektedir.
 • Kurs başına katılım ücreti 565 T.L.+KDV(%18)'dir.
 • Kurs bazında katılımda herhangi bir indirim söz konusu değildir.

Geri ödemeler

Program açıldığı takdirde bankaya yatırılan ilk dönemin ücreti katılımcıya geri ödenmez. Peşin ödeme yapıldığı durumda katılımcı birinci dönemden sonraki herhangi bir dönem için devam etmeme kararı verirse, başlamayan dönemler için önceden peşin ödenmiş olan ücret katılımcıya geri ödenir. Peşin ödeme yapmış katılımcılar herhangi bir dönemde kayıt dondurabilir ve sonraki yıl ek ücret ödemeden programa kaldığı yerden devam edebilir. Programın herhangi bir nedenle açılmaması durumunda ise yapılan tüm ödemeler katılımcılara iade edilir.

Faturalar

Üniversite damga vergisinden muaf olduğu için, alınan faturalar vergi iadesinde kullanılamaz.

Programda değişiklikler:

 • ODTÜ bu programın açılması veya iptali konusunda karar verme hakkına sahiptir. İptal durumunda, katılımcıların yapmış oldukları ödemeler 15 gün içinde katılımcının başvururken bildireceği banka hesap numarasına geri ödenecektir.  
 • ODTÜ, BTSP'ye ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler en kısa sürede BTSP sayfalarında ve e-posta aracılığı ile katılımcılara duyurulacaktır. Bunun takibi katılımcıların sorumluluğundadır.

 

Programa katılanların yükümlülükleri

 • Katılımcılar, başarılı olabilmek için program çerçevesinde verilen kaynaklardan da yararlanmak durumundadırlar.
 • Katılımcılar, program çerçevesinde verilecek çalışmaları(ödev, alıştırma, sınav, vs.) yaparlar. Bu çalışmalar başarıyı doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmaların sayısı ve başarı notuna ağırlığı dersi veren öğretim üyesinin takdirinde olacaktır.
 • Katılımcılar, ODTÜ yerleşkesinde belirlenen yerde, belirlenen tarihlerde, yüzyüze yapılacak eğitime ve sınavlara katılırlar.
 • Başarılı olmak için sistemli ve yeterli miktarda çalışmak gerekmektedir. Bir dönemde verilecek her kurs için, katılımcılara kurs başına haftada 6 saat civarında düzenli bir çalışma yapmaları tavsiye edilmektedir.
 • Dersleri takip için belli bir zaman kısıtlaması yoktur. Dersler, konulduğu hafta itibariyle zaman sınırlaması olmaksızın kullanıma açık olacaktır.
 • Katılımcılar, siteye erişim için kullanacakları, kullanıcı adı ve şifrelerini başkaları tarafından kullanılmasına izin veremezler.
 • Katılımcılar, sitedeki hiçbir materyali (ders notları, videoları, içerikleri, ödevleri, soruları vb..) başka bir sitede kaynak gösterseler dahi kesinlikle başkalarıyla paylaşamazlar.
 • Katılımcılar her dersin Tartışma Grubunu düzenli olarak takip etmekle yükümlüdürler. Derslerle ilgili tüm duyurular ilgili dersin Tartışma Grubunda yapılmaktadır.

 

Sınav hakları

 • Her ders için 1 dönem sonu sınavı ve ardışık dönemlerin sonunda yapılan iki telafi sınavı olmak üzere toplam 3 sınav hakkı tanınmaktadır .
 • Sınav tarihleri ayrıca katılımcılara duyurulur.
 • Sınavlara mazeretli ya da mazeretsiz katılmayanlar sınav haklarını kullanmış sayılırlar.
 • 3 sınav hakkında da başarısız olanlar için kalan derslerinden geçmeleri için iki seçenek sunulmaktadır:

1. ODTÜ'nün kabul etmesi koşulu ile ücretli ek sınav hakkını kullanarak sadece dersin sınavına girmek.
    Her ek sınav ücreti 110 T.L.+KDV(%18)'dir. Bu seçenekte derse erişim mümkün değildir.
2. Dersi aktif bir şekilde takip edip (tartışmalara katılıp, ödev teslim edip, vs.) sınavına girmek.
    Bunun için katılımcının 225 T.L.+KDV(%18) ücret ödemesi gerekmektedir ve sadece dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda ödeme, ilgili dönemin başında yapılır.

Yapılan ödemenin dekontu, sınavdan ya da derse kayıttan önce ODTÜ'ye fakslanmalıdır.

Sınav yeri ve barınma

Yüzyüze eğitim, dönem sonu sınavları ve ek sınavlar ODTÜ yerleşkesinde yapılır. Katılımcıların sınav döneminde kalacakları yerler kendi sorumluluklarındadır.

DİSİPLİN KURALLARI

 • İnternet ahlak kuralları:
 • Katılımcılar, İnternet Ahlak Kurallarına uymak zorundadırlar.
 • Notlar ve ödevler kişiseldir. Katılımcılar, herhangi olumsuz bir durumun oluşmaması için siteye erişim şifresini başkalarının öğrenmemesine özen gösterirler.
 • Elektronik ortamda yazışmalarda nezaket kurallarına uymaya özen gösterirler. Katılımcının şifresini bilen bir kişinin disiplin suçu oluşturması o katılımcının sorumluluğunuzu azaltmaz.
 • Tartışma Sayfaları:
 • Tartışma sayfalarında genel ahlak kurallarına aykırı, saldırı ve hakarete yönelik bir dil kullanılması yasaktır. Bu tür mesajlar derhal silinir ve ilgili kişi hakkında disiplin soruşturması başlatılır.
 • Serbest Kürsü dışındaki tartışma ortamlarında (chat oturumu dahil) akademik konular harici tartışma yapılamaz.
 • Üniversite personeline, diğer katılımcılara, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı dayanaksız ithamlar içeren mesajlar atılamaz.
 • Katılımcının yukarıda belirtilen kurallara uymaması, ayrıca programın genel disiplin ve akışını bozucu davranışta bulunması durumunda İDE_A akademik ve idari personelinden oluşan İDE_A Disiplin Kurulu, katılımcı hakkında disiplin soruşturması açarak, katılımcının İDE_A’ya erişim hakları ve siteyi kullanımı hakkında karar verme yetkisine sahiptir.
 • Disiplin soruşturması sonucu katılımcının program ile ilişkisi kesilebilir ve hiçbir geri ödeme yapılmaz. 
 • Kabul ve Taahhüt:

Yukarıdaki bilgileri okudum. İDE_A Programına kayıt yaptırmakla yukarıdaki kurallara uyacağımı ve programın takibinin kendi sorumluluğumda olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

               Ad   Soyad                             

               Tarih                      

               İmza